Nakon što odaberete državu u kojoj biste se htjeli prijaviti na razmjenu, na karti će vam se prikazati sveučilišta unutar Europske Unije koja primaju studente na razmjenu: