Za realizaciju projekta je prvotno bila potrebna ideja – olakšati studentima koji se žele prijaviti na studentsku razmjenu pronalaženje srodnih studija svojem studiju, u ovom slučaju studiju Informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Za izradu web aplikacije su korišteni sljedeći programski jezici – HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP te je korišteno aplikacijsko programersko sučelje (API), dok je sam kod stvaran i uređivan u aplikaciji pod nazivom Brackets. HTML je služio za stvaranje sadržaja i odjeljenja na stranici, gdje će se što nalaziti, dok je pomoću CSS jezika isti taj sadržaj uređen vizualno, odnosno dijelovi su namješteni na određena mjesta na stranici, te im je dan određeni vizualni identitet, kako bi web aplikacija izgledala što bolje, te kako bi imala određenu dozu profesionalnosti, jer se radi o aplikaciji koja bi pomagala studentima, te bi ju također koristila i razna sveučilišta. Jezi JavaScript je korišten za prikaz karte na stranici u obliku skripte, dok je SQL korišten za pružanje podataka koji se ispisuju na interaktivnoj karti.

API - Aplikacijsko programsko sučelje ili sučelje za programiranje aplikacija je skup određenih pravila i specifikacija koje programeri slijede tako da se mogu služiti uslugama ili resursima operacijskog sustava ili nekog drugog složenog programa kao standardne biblioteke rutina (funkcija, procedura, metoda), struktura podataka, objekata i protokola. Korištenjem API-ja omogućava programerima koristiti rad drugih programera štedeći vrijeme i trud koji je potreban da se napiše neki složeni program, pri čemu svi programeri koriste iste standarde. Napretkom u operacijskim sustavima, osobito napretkom u grafičkom korisničkom sučelju API je nezaobilazan u stvaranju novih aplikacija. Umjesto da se programi pišu novi iz temelja, programeri nastavljaju na radu drugih.

U ovom projektu je korišten Google Maps API (Application Programming Interface), a ovo sučelje je dosupno za Android, iOS, web preglednike i putem HTTP web servisa. Sve Google Maps JavaScript API aplikacije zahtijevaju autorizaciju, pa je tako potrebno zatražiti API ključ. Potrebno je registrirati se Google korisničkim računom i lozinkom te potom kreirati API ključ. Jednom kada se kreira ključ, isti se može koristiti u svim softverskim aplikacijama koje se implementiraju.