Upisi.hr
Aplikacija za pomoć
pri upisu u srednju školu

O projektu

Ideja i svrha projekta

Na izradu ovog projekta motivirao me moj rad u CARNet-ovoj službi Podrške obrazovnom sustavu. U svom radu dobro sam se upozna s prednostima i nedostacima sustava NISpuSŠ te s potrebama njegovih korisnika.

Ideja projekta bila je izraditi interaktivni informacijski sustav koji će na interaktivnoj karti prikazati dostupne obrazovne programe i lokacije škola u kojima se izvode, prema kriteriju koji odabere korisnik. Dodatno, korisnici mogu vidjeti broj bodova koji je bio potreban za ostvarivanje prava na upis u određeni program u školsku godinu 2017./2018.

Projekt trenutno sadrži informacije samo o školama i obrazovnim programima u gradu Zagrebu. U budućnosti planiram bazu proširiti informacijama o svim javnim školama u Hrvatskoj, kao i o bodovima potrebnima ranijih godina.

Svrha ovog projekta je pružiti učenicima pomoć pri odabiru srednjoškolskih obrazovnih programa za koje se žele prijaviti, tako da im na jednostavan način prikaže lokacije škola koje izvode odabrani program te broj bodova koji je ranijih godina bio potreban za ostvarivanja prava na upis.

Google Maps API

Google Maps API (Application Programming Interface) je sučelje za programiranje namijenjeno integraciji Google Maps aplikacije u web stranice, a dostupno je za web preglednike, mobilne operacijske sustave Android i iOS te putem HTTP web servisa. Korisničko okruženje zasnovano na XML-u omogućuje korisnicima da kreiraju i prilagode vlastite interaktivne karte.

U ovom projektu Google Maps API korišten je za izradu interaktivne karte što ću detaljno opisati u poglavlju . Kreiranje vlastite Google Maps aplikacije zahtjeva autorizaciju pomoću Googl Maps API ključa. API ključ je moguće zatražiti nakon prijave na Google korisnički račun. Korištenje ključa besplatno je za izradu aplikacija u nekomercijalne svrhe.