O projektu

Ideja ovog projekta bila je izraditi interaktivnu kartu koja sadrži podatke o tome koje godine je koliko studenata upisalo, završilo preddiplomski ili diplomiralo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno, baza sadrži podatke od 2009. do 2016. godine, odnosno od uvođenja bolonjskog procesa do danas. Uz to, za sada je moguće vidjeti broj studenata samo s odsjeka informacijskih i komunikacijskih znanosti, no pošto je projekt trenutno u testnoj fazi, u budućnosti planiram proširiti bazu, tako što ću dodati u izbornik i ostale odsjeke kao i izbor smjerova na diplomskom studiju.

Svrha ovog projekta bila bi pomoći budućim studentima pri odabiru željenog studija tako što bi mogli vidjeti na kojim smjerovima ima manje, odnosno više diplomiranih studenata što bi im moglo pomoći pri zapošljavanju. Isto tako, ovaj projekt mogao bi dobro doći i budućim poslodavcima koji će moći planirati zapošljavanje nakon što imaju podatke koliko studenata je te godine završilo neku studijsku grupu iz njihovog grada. Osim toga, projekt može poslužiti i za usporedbu upisnih kvota na određenim smjerovima i broju studenata koji upisuju te smjerove i završavaju ih.

Google Maps API (Application Programming Interface) je sučelje za programiranje primarno namijenjeno integraciji u web stranice i prilagodbi vlastitim potrebama. Dostupan je za Android, iOS, web preglednike i putem HTTP web servisa. Za širu upotrebu Google Maps tehnologije, Google je razvio posebno programsko korisničko okruženje, Google Maps API, koji mogu koristiti druge aplikacije. Korisničko okruženje zasnovano na XML-u (eng. eXensible Markup Language) dodatno omogućava korisnicima da prilagode karte i da, uz pomoć položajnih podataka, kreiraju interaktivne karte za potrebe svojih aplikacija.

Sve Google Maps JavaScript API aplikacije zahtijevaju autorizaciju, pa je tako potrebno zatražiti API ključ. Potrebno je registrirati se Google korisničkim računom i lozinkom te potom kreirati API ključ. Jednom kada se kreira ključ, isti se može koristiti u svim softverskim aplikacijama koje se implementiraju.

Sveučilište u Zagrebu | Filozofski fakultet
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti