O projektu CryptoBase

CryptoBase je edukativna aplikacija namjenjena za osobna računala i osmišljena je kao pomagalo pri učenju kriptologije.

CryptoBase splash
U sebi sadrži 7 sustava za šifriranje i dešifriranje i jedan pretvornik(za Morseovu abecedu) Svaki od sustava posjeduje informacije o nastanku tog sustava i njegovom algoritmu(odnosno detaljan opis koraka u zakrivanju i raskrivanju.)

Cryptobase glavni izbornik
Aplikacija je također prevedena i na engleski jezik, te pri šifriranju i dešifriranju uvijek koristi abecedu odabranog jezika i ispisuje sve informacije na odabranom jeziku.

CryptoBase jezici
Pošto je ova aplikacija napravljena u C# WPF formatu, za pokretanje je potrebno imati instaliran .NET Framework V4.0.


blBtn

Preuzmi aplikaciju!

Ian Christian Hanser © 2016.